منظومه

ویکی چجور

فضا پیما
RC

سلام.من آرسی هستم

به منظومه ویکی چجور خوش آمدی

منظومه ویکی چجور پر از آیا میدانید ، دانشنامه ، قیمت محصولات و ابزارها هست.

کمک میخوای ؟ در کادر بنویس دنبال چی هستی

اگه دنبال چیز خاصی میگردی با استفاده از کادر پایین جستجو کن

آیا میدانید”جنگ صلیبی خردسالان”چه بود؟

آیا میدانیدجنگ صلیبی خردسالانچه بود؟

چهارمین جنگ صلیبی که در سال ۶۰۹ ه.ق (۱۲۱۲ م)

آغاز شد و آغازگر آن کودکان بودند، جنگ صلیبی خرد

سالان نامیده شد. این کودکان، برای جنگ آماده شده

بودند تا پادشاهان اروپا و شوالیه‌ها را به میدان بکشند.

جنگهای صلیبی، نبردهایی میان جهان مسیحی و جهان

مسلمان و در واقع میان غرب و شرق بود. هر چند که بهانه

این جنگها مذهبی بود، ولی نباید دلایلی چون کسب ثروت

و دست یافتن به «جویهای شیر و عسل» شرق را که غرب

شهرتی افسانه‌ای یافته بود. ا نظر دور داشت غریبان در این

جنگ ها با شرق و تمدن اسلامی آشنا شدند و نخستین

پایه‌های تمدن جدید غرب بر همین آشنایی‌ها نهاده شد.

در جنگ چهارم صلیبی، بچه‌های فرانسوی که مجوز عبور

«بیت القدس» را گرفته بودند. به عنوان برده در بازارهای

شمال افریقا فروخته شدند.

اگر سوالی درمورد جنگ صلیبی خردسالان چه بود دارید درقسمت نظرات مطرح بفرمایید.