منظومه

ویکی چجور

فضا پیما
RC

سلام.من آرسی هستم

به منظومه ویکی چجور خوش آمدی

منظومه ویکی چجور پر از آیا میدانید ، دانشنامه ، قیمت محصولات و ابزارها هست.

کمک میخوای ؟ در کادر بنویس دنبال چی هستی

اگه دنبال چیز خاصی میگردی با استفاده از کادر پایین جستجو کن

آیا میدانید در مشرق زمین، نقاشان کدام سرزمین شهرت بیشتری داشتند؟

آیا میدانید در مشرق زمین، نقاشان کدام سرزمین شهرت بیشتری داشتند؟

در میان کشورهای مشرق زمین، از دیر باز

نقاشان کهن چینی شهرتی شگفت انگیز

داشته اند. در ادبیات فارسی بارها از استادی

و هنر معجزه آسای نقاشان چین یاد شده است

. نقاشی چین تنوعی چشمگیر دارد و دامنه آن

از طراحی های فوق العاده ساده تا نقاشی های

بسیار دقیق با ریزه کاری های فراوان گسترده است

. با این همه، وجه مشترک تمامی این آثار، ظرافت

و لطافت آن هاست. تقریبا همه نقاشان چینی،

شاعر و منتقد هم بودند و اعتقاد داشتند که تابلوی

نقاشی باید چیزی فراتر از تصویر طبیعت باشد. آنان

معتقد بودند که هر تابلوی نقاشی باید از نیرویی

حیاتی سرشار باشد.

اگر سوالی درمورد در مشرق زمین نقاشان کدام سرزمین شهرت بیشتری داشتند دارید درقسمت نظرات مطرح بفرمایید.