گام 1 - فيلم مزرعه ماينينگ ارز هاي ديجيتالي

 

این ویدیو برای اولین بار از سایت ویکی چجور منتشر شده است تا با استفاده از این فیلم با فارم استخراج ارزهاي ديجيتالي آشنا شويد.