گام 1 - آموزش زبان گربه

زبان گربه

آموزش زبان گربه

چشم های گربه ها پنجره ای به روح انهاست و این تماما مربوط به اندازه مردمک چشمانشان است.

اگر شما به چشم گربه نگاه کردین و مردمک چشم انها گرد و کاملا سیاه بود نشانه ی خوبی نیست.

با اینکار گربه دید پیرامون خودرا بکار میگیرد و به دنبال راهی برای فرار است.

اما اگر مردمک عادی بود پس گربه ی شما کاملا ارام است.

زبان گربه

گوش ها میتوانند فضای پشت سر گربه را پوشش دهند و اگر کسی قرار بود انها را بگیرد میفهمند.

اگر گوش گربه به اطراف حرکت کند به این معنی است که انها میخواهند از اطراف اطلاعاتی به دست بیاورند.

اما اگر گربه ای گوشش کاملا به سمت جلو و به طرفین نمیچرخد نشانه ارامش گربه و اطمینان ان از محیط پیرامون خود است.

سبیل ها نیز در باره احساس گربه به شما چیزهایی میفهماند.

اگر گربه قصد برسی اطرافش را داشته باشد سبیل های خود را به سمت جلو میاورد.

چیزی که اهمیت دارد نرمال بودن ان است یعنی در این صورت گربه به شما اطمینان کامل دارد.

زبان گربه

اگر دم گربه به اطراف بجنبد نشان از اضطراب او دارد.

هرچه دم بیشتر به اینطرف و انطرف حرکت کند نشانه ی بدتری است.

بهترین حالت دم زمانی است که گربه در ارامش کامل باشد در این حالت دم به شکل علامت سوال بالا میاید این حالت نرمال است.

اما هرچه دم پایینتر میاید معنی دیگری دارد اگر دم موازی با زمین باشد نشانه ی کنجکاوی است.

اما زمانی که گربه دمش را به سطح میکشد علاوه بر اینکه میتواند حالت تهاجمی باشد به این معنا نیز میتواند باشد که گربه از محیط فعلی اصلا خوشش نمیاید.

و زمانی که گربه دمش را به زیر شکمش میبرد و سفت میکند به این معناست که کمترین اعتماد را دارد.

اگر سوالی در مورد زبان گربه دارید، در قسمت نظرات مطرح فرمایید.