گام 1 - حالت تیمی طناب کشی

حالت تیمی طناب کشی

8 نفر در اندازه و سطح قدرت متفاوت جمع میشوند.

مهم ترین چیز در مورد مسابقه طناب کشی که باید بدانیم چگونه تیم پیروز میشود این است که آیا فرد قوی در کنار شما وجود دارد.

برای لیگ های سازمان یافته ممکن است بخواهید 1 الی 2 نفر اضافی بعنوان یار تعویضی در صورت آسیب دیدن فرد استفاده کنید.

  • اگر میخواهید در یک لیگ بازی کنید ، اطمینان داشته باشید که مجموع وزن تیم شما کمتر از وزن اعلام شده توسط قوانین باشد که بسته به گروه سنی متفاوت است.

طناب کشی

یکی از افراد با تجربه تر برای هدایت طناب جلوتر از بقیه می ایستد،

او شخصی است که نقش رهبر تیم را برعهده دارد.

افرادی که قد متوسطی را دارند برای تیم انتخاب کنید و قبلا سابقه بازی  طناب کشی را داشته باشد.

این فرد باید بتواند در حالیکه در یک موقعیت در حال کشیده شدن است.

بتواند طناب را محکم گرفته و قدرت کافی برای نگهداری خود از کشیده شدن به جلو داشته باشد.

  • این ممکن است برای هم تیمی ها مفید باشد که از بلندترین تا کوتاهترین قد بایستند و سپس فردی را نزدیک به خط بعنوان رهبر انتخاب میکنند،فردی قوی باشد.

طناب کشی

تمرین مسابقه طناب کشی

برای افزایش روحیه تیمی با تیم های هم سطح یا متوسط تمرین کنید.

یکی از اعضای با تجربه کمتر، در بین 2 نفر از با تجربه های تیم قرار گیرد تا بتواند در طول بازی با آنها ارتباط برقرار کند.

بر این اساس هم تیمی های با تجربه میتواند سرعت چرخش بازی را کنترل کند.

و هم تیمی های کم تجربه میتوانند در ایجاد استقامت و قدرت کمک کنند.

صحبت کردن و برقراری ارتباط در طول بازی میتواند برای برخی از اعضا مفید باشد،

اما به یاد  داشته باشید که استراتژی تیم خود را به تیم دیگری تحمیل نکنید.

طناب کشی  

کسی را با استقامت خوب در پشت تیم قرار دهید.

افرادی را که دارای قدرت بدنی کمتری هستند آنها را در انتهای طناب قرار دهید تا بتوانند تیم را نگهدارند(لنگر کنند).

اطمینان حاصل کنید که آنها به اندازه کافی قدرت دارند تا بتوانند بطور مداوم به عقب حرکت کنند و طناب را در دست نگهدارند.

بطور کلی افرادی که در پشت ایستادند و نقش لنگر دارند طناب را به پشت خود می کشند و تیم را به سمت عقب هدایت میکنند.

بطور معمول لنگر سرعت کشیدن طناب را تنظیم میکندو هر 3 الی 4 ثانیه به عقب گام برمیدارد.

اگر یکی از اعضای تیم نتواند ادامه دهد به افراد پشت اطلاع میدهد که طناب او را گرفته تا فرد تعویض شود.

طناب کشی

 

گام 2 - تکمیل تکنیک طناب کشی

تکمیل تکنیک طناب کشی

طناب را کف دستای خود محکم بگیرید و دستها را به هم نزدیک کنید.

در سمت چپ طناب ایستاده و طناب را با دست راست خود بالا ببرید و دست چپ خود را پشت یا جلوی دست راست قرار دهید.

مشت خود را اطراف طناب ببندید تا انگشت شصتتان رو به بالا باشد.

برخی توصیه میکنند دستای خود را به گچ آغشته کنند تا بتوانند طناب را دست بگیرند،

اینکار برای برخی افراد خوب است، اما شما هنوز هم میتوانید بدون آن برنده شوید.

طناب کشی