گام 1 - طریقه جوشکاری کردن

طریقه جوشکاری کردن

طریقه جوشکاری کردن

جوشکاری به وسیله موتور جوش یا همان الکتروموتور انجام میگیرد.

دستگاه جوش وسیله ای است که ولتاژ را پایین آورده و آمپر را بالا میبرد و در جوشکاری دو قطعه، ضخامت دو قطعه با آمپر متناسب است.

هرچقدر ضخامت قطعه بیشتر باشد آمپر نیز به همان اندازه بالا میرود.

طریقه جوشکاری کردن

در این مرحله انبر جوشکاری به آمپر وصل میشود که میزان وصل بع آمپر به ضخامت قطعه بستگی دارد که آمپر زیاد باشد یا کم.

اتصال بدنه به نقطه صفر موتور وصل میشود. اگر سیم اتصال وصل نباشد جوشکاری انجام نمیگیرد.

طریقه جوشکاری کردن

موقع جوشکاری ضخامت قطعه با آمپر تناسب دارد و هرچقدر ضخامت قطعه بیشتر باشد و سیم الکترود نیز ضخیم میشود.

موقع جوشکاری سیم الکترود باید با قطعه حداقل ۲ یا ۳ میلیمتر فاصله داشته باشد و به قطعه نچسبد و با زاویه ۴۵ درجه جوشکاری انجام شود.

طریقه جوشکاری کردن

بعد از اتصال و جرقه هنکام جوشکاری باید انبر را با آرامش حرکت داد تا قطعه جوشکاری شود.

طریقه جوشکاری کردن

بعد از اتمام جوشکاری با چکش چند ضربه به روی ناحیه جوش زده میشود تا جوش های سرد ریخته شود.

 

اگر سوالی در مورد جوشکاری دارید، در قسمت نظرات مطرح فرمایید.