گام 1 - خواندن زبان بدنی که نشان‌دهنده علاقه است

How to Understand a Student's Body Language

ارتباط چشمی برقرار کنید .

به چشمان دانش آموز خود نگاه کنید. آیا آنها خسته و بی حوصله هستند؟ آیا آنها در نقطه ای از کف ، سقف یا دیوار متمرکز شده اند؟

در این صورت دانش آموز به احتمال زیاد توجه نمی کند.

با این حال ، اگر دانش آموزی هوشیار به نظر برسد و هنگام حرکت در کلاس ، نگاه شما را حفظ کند ، می توانید اطمینان داشته باشید که آنها توجه می کنند. 

How to Understand a Student's Body Language

حالات چهره آن‌ها را بررسی کنید.

حالات چهره دانش آموزان شما ، از عصبانیت به شادی ، انواع احساسات و افکار را آشکار خواهند کرد .

زمانی که با هر دانش‌آموز تماس چشمی برقرار می‌کنید ، به آنچه حالات چهره آن‌ها می‌گویند توجه کنید . 

  •    اگر یک دانش‌آموز هوشیار به نظر می‌رسد و لبخند می‌زند ، به احتمال زیاد به بحث در کلاس پاسخ می‌دهد و احساس اشتیاق می کند.
  •  اگر دانش‌آموز حالتی بی‌تفاوت داشته باشد ، ممکن است حوصله‌اش سر رفته و به سادگی منتظر فرصت مناسب برای رفتن از کلاس باشد .

How to Understand a Student's Body Language

وضعیت بدنی آن‌ها را ارزیابی کنید .

روی میز لم دادند ؟ آن‌ها ممکن است تلاش کنند که نخوابند . دانش‌آموزی که به آن توجه می‌کند معمولا ً در حال راست نشستن خواهد بود .

در حالی که دانش‌آموزی که حوصله‌اش سر می‌رود و یا بی‌کار می‌شود ممکن است به حالت خمیده نشسته باشد .

How to Understand a Student's Body Language

به پاها نگاه کنید.

اگر یک دانش‌آموز پای خود را به زمین می‌زند یا پاهایش را بالا و پایین می‌کند ، ممکن است برای سخنرانی ، گفتگو و یا ارائه بی‌تاب باشد .

آن‌ها هم چنین ممکن است یک دلیل فیزیکی یا روانی برای این حرکت ها داشته باشند .

وضعیت پا از دانش آموز به دانش آموز فرق می‌کند برخی ترجیح می‌دهند  پاهایشان را  روی هم بگذارند ، یا آن‌ها را محکم روی زمین قرار دهند . 

How to Understand a Student's Body Language

به اطراف نگاه کنید.

علاوه بر نگاه کردن به دانش آموزان برای ارزیابی و تفسیر زبان بدنی آن‌ها,سعی کنید یک نگاه کلی به کلاس بیاندازید.

شما به احتمال زیاد چندین دانش آموز را پیدا خواهید کرد که با زبان بدن مشابه درگیر هستند ، که باید از آن فضای کلی کلاس در آن روز ایده ای به شما بدهد.

  • اگر اکثریت دانش آموزان خسته یا بی حوصله به نظر می‌رسند ،

در نظر بگیرید که سخنرانی خود را متوقف کرده و به یک پروژه گروهی یا به یک بحث کلاسی بپردازید.

از تفاوت های فرهنگی آگاه باشید.

در حالی که این نشانه‌ها ممکن است نشان‌دهنده علاقه یا عدم وجود آن در بسیاری از دانش آموزان باشد .

برخی از دانش آموزان ، به ویژه آن‌هایی که از یک فرهنگ متفاوت هستند، ممکن است علاقه یا بی‌علاقگی را به روش‌های دیگر ابراز کنند .

آگاه باشید که برخی فرهنگ‌ها استانداردها و هنجارهای مختلفی دارند و شما نباید انتظار داشته باشید که دانش‌آموز به روشی واکنش نشان دهد که باعث ناراحتی آن‌ها شود .

  • برای مثال , در برخی از فرهنگ‌های آسیایی , نگاه کردن به  چشم معلم  ممکن است نشان دهد که یک دانش‌آموز اقتدار آن‌ها را به چالش می‌کشد .

گام 2 - خواندن زبان بدنی که می تواند خطر را نشان دهد

How to Understand a Student's Body Language

یک تهدید بالقوه را ارزیابی کنید .

زبان بدن می تواند قصد یا افکار دانش آموز را مبنی بر پرخاشگری یا استفاده از زور را نشان دهد.

برخی از این زبان بدن ظریف تر است و نیاز به رعایت دقیق دارد ، در حالی که زبان بدن دیگر کاملاً واضح و آشکار است و به روشنی قصد ایجاد آسیب را نشان می دهد

گام 3 - خواندن زبان بدن که بیانگر احساسات است

How to Understand a Student's Body Language

 لبخند ساختگی رو تشخیص دهید.

یک دانش‌آموز ممکن است احساس کند که هنگام نگاه کردن به سمت شما, مجبور است که به شما لبخند بزند ;

با این حال , این لبخند ممکن است جعلی و آشکار باشد .

یک لبخند مصنوعی نشان می‌دهد که دانش‌آموز احساس خوبی ندارد , اما آن‌ها نمی‌خواهند این احساسات را با شما در میان بگذارند . 

گام 4 - درک زبان بدن کودکان کوچکتر

How to Understand a Student's Body Language

به دانش‌آموزی توجه کنید که از تماس چشمی اجتناب می‌کند .

ارتباط چشمی همیشه نشان نمی‌دهد که کسی سعی دارد چیزی را از شما پنهان کند و یا این که آن‌ها موذیانه هستند ، به خصوص در کودکان .

اگر یک دانش‌آموز دختر از ارتباط چشمی اجتناب کند، ممکن است نشان دهد ( مانند برخی از کودکان یا بزرگسالان ) خجالتی هستند . 

  • اجتناب از تماس چشمی همچنین ممکن است نشانگر این باشد که کودک کاری را انجام داده است که احساس بدی در قبال آن دارد ،

مانند ضربه زدن به چیزی بیش از حد یا خیس کردن شلوار.