گام 1 - مراحل آموزش رانندگی اتومبیل های دیزلی

مراحل آموزش رانندگی اتومبیل های دیزلی

مراحل آموزش رانندگی اتومبیل های دیزلی

  1. سوییچ را چرخانده تا چراغ های داشبورد روشن شود.

در این حالت باید نوشته “برای استارت صبر کنید” را روی داشبورد مشاهده کنید. هرگز شروع به استارت موتور نکنید تا زمانی که چراغ خاموش شود.

2. صبر کنید تا شمع درخشان گرم شود سپس اقدام به روشن کردن نمایید.

گرمایش شمع درخشان تا 15 ثانیه طول می کشد. چراغ “برای استارت صبر کنید” تا زمانی که شمع های درخشان آماده نباشند، خاموش نمیشود.

در آب و هوای سرد شمع درخشان مدت زمان بیشتری برای گرم شدن نیاز دارد.

  • قبل از فصل سرما، شمع های درخشان و هیتر های موتور را بررسی کنید تا اطمینان حاصل شود که کامیون شما در طول روزهای سرد روشن می شود.شمع درخشان یک دستگاه با یک المنت گرمایش است که هوا را در موتور کامیون دیزل گرم می کند تا وسیله نقلیه بتواند روشن شود. یکی دیگر از روش های گرم کردن هوا، استفاده از بخاری داخلی است. در آب و هوای سرد اتومبیل دیزلی شما بدون کمک یکی از این دو قسمت روشن نخواهد شد.

 

  • در صورت لزوم باتری های جدید بگیرید.

همیشه دو باتری خوب در ماشین داشته باشید.

کامیونهای دیزلی دارای 2 باتری برای شروع موتور و گرمایش شمع های درخشش هستند.

اگر باتری ها ضعیف باشند انرژی اضافی که برای روشن کردن موتور به کار خواهید برد باعث افت کار شمع های گرمایی خواهد شد.

همین امر باعث میشود  باتری ضعیف شده تا جایی که دیگر موتور هرگز روشن نشود.

مراحل آموزش رانندگی اتومبیل های دیزلی

3. شروع به روشن کردن کنید. اما بیشتر از 30 استارت را نگه ندارید.

اگر اتومبیل ظرف 30 ثانیه روشن نگردد، کلید را به موقعیت خاموش ببرید.

مراحل آموزش رانندگی اتومبیل های دیزلی

4. تلاش برای شروع دوباره وسیله نقلیه با گرم کردن شمع های درخشان.

برای این کار سوییچ را در موقعیت روشن قرار دهید و صبر کنید تا کلمه: برای استارت منطزر بمانید” خاموش شود.

5.کلید را چرخانده وکمتر از 30 ثانیه استارت را نگه دارید.

اگر موتور شروع نشود، کلید را به حالت خاموش بچرخانید و موارد زیر را امتحان کنید:

  • اتومبیل را به یک برق خارجی متصل کنید.

کامیون های دیزلی دارای پلاگین 3 پین زیر زیر سپر جلو و یا منطقه کوره هستند.

با استفاده از یک کابل، اتومبیل را به یک برق خارجی قوی وصل کنید. شما میتوانید صدای بخاری که روشن شده را بشنوید.

هنگامی که شمع های درخشان یا بخاری داخلی موتور به درستی کار نمی کنند، اتومبیل شما روشن نمی شود، زیرا هیچ احتراق وجود ندارد.

اتصال اتومبیل به برق خارجی قوی باعث میشود هیتر گرمای لازم برای ایجاد جرقه و روشن شدن موتور فراهم شود.

  • بگزارید کابل برق به مدت دو ساعت به اتومبیل وصل بماند سپس مجددا شروع به استارت زدن نمایید. این میزان زمان برای گرم شدن موتور ضروری است. اگر موتور همچنان روشن نشد به دنبال یک مکانیک ماشین های دیزل بگردید.