گام 1 - هرس جوانه ها

هرس جوانه ها

 استفاده از قیچی های تیغه کج برای هرس :

این کار از جابه جایی آب به سمت جوانه ها ،که باعث به وجود آمدن مشکلات می شود، جلوگیری می کند.

هرس جوانه ها

بی رحمانه رفتار کنید – به خصوص در 3 سال اول:

شاید فکر کنید که اگر ساقه های بلند زیادی  را روی درخت رها کنید، میوه های بیشتر و سریع تر تولید خواهند شد اما این صحیح نیست.

به منظور ایجاد یک چارچوب خوب از شاخه های محکم که می توانند مقدار زیادی میوه را نگه دارند، هرس سخت درخت آلوچه در 3 سال اول ضروری است.

هرس جوانه ها

هرس برگ ها:

یک درخت از سه بخش اصلی تشکیل شده است:

  1. ساقه یا تنه(رهبر)
  2. شعب اصلی که به طور مستقیم از رهبر بیرون می آیند.
  3. جانبی ها که از شعب خارج می شوند.

لیترال یا جانبی ها معمولا مجموعه ای از خوشه های برگ در پایه های خود دارند.

برگهای آن ها با فاصله از ساقه قرار می گیرند.

به هنگام هرس،هرگز خوشه برگ ها را نبرید.

به عنوان مثال، تصویر زیر به 5 برگ در سمت راست و 3 برگ در سمت چپ لیترال ها هرس شده است.

 

هرس جوانه ها

هرس بر اساس سن درخت:

نحوه هرس شما  تا سال چهارم به سن درخت بستگی دارد.

 معمولا می توان سن درخت را تشخیص داد.

در حال حاضرنحوه تشخیص به شرح زیر است، اما  علاوه بر موارد زیر،به تعداد تنه های عریان در پایین درخت نیز توجه داشته باشید.

این  عوامل ،به شکل درخت بستگی دارند:  به عنوان مثال بوش استاندارد و غیره. برای اطلاعات بیشتر کلیک کنید.

درخت تازه : دارای ساقه مرکزی اصلی (رهبر) با جوانه می باشد.

درخت 2 ساله :دارای ساقه مرکزی، به سمت پایین با چند شاخه اصلی وتعداد خیلی کمی لیترال می باشد.

درخت 3 ساله :دارای ساقه مرکزی، با لبه های توسعه یافته در قسمت پایین می باشد.

درخت 4 ساله : دارای ساقه مرکزی، در قسمت پایین می باشد.

 این درخت دارای تعداد زیادی شاخه ی توسعه یافته می باشد.

 درخت 4 ساله، شاخه های بسیار زیادی دارد که به وضوح فرم درخت (شکل) را نشان می دهند.

 

گام 2 - آفات درخت گوجه سبز و روش های از بین بردن آن ها

پرندگان: 

 پرندگان دوست دارند که جوانه های در حال رشد را بخورند.

 با پوشش یا پارچه نخی ، از درختان کوچکتر محافظت کنید.

گام 3 - بیماری های درخت آلوچه و درمان آن ها

برگ نقره ای:

قارچ باعث می شود برگ به رنگ نقره ای و در نهایت قهوه ای تبدیل شود.

ودر نهایت  منجر به مرگ شاخه های آلوده می شود.

برای این بیماری هیچ درمان شیمیایی وجود ندارد.

6 اینچ چوب را از شاخه ها جدا کرده و بسوزانید.

سعی کنید همیشه از وقوع این بیماری، با پیشگیری از آن،جلوگیری کنید.

تنها راه پیشگیری از برگ نقره ای، هرس شاخه های بزرگتر است.