گام 1 - مراحل ترکیب رنگ

مراحل ترکیب رنگ

رنگ کردن مو

اینکار را روی دو تا پایه انجام میدهیم.

یکی موی طبیعی و دومی موی قهوه ای رنگ شده.

 

how-to-paint-hair-without-dyeing

 از ترکیب دو رنگ استفاده میکنیم.

رنگ 8/51 بلوند بژ روشن مارال

رنگ 8/8شیر شکلاتی مارال

واریاسیون نقره ای

برای ترکیب 2تا رنگ باید رنگ ها به هم نزدیک باشند.

 

how-to-paint-hair-without-dyeing how-to-paint-hair-without-dyeing

رنگ 8/51 . 8/8 رو به یک اندازه داخل کاسه میریزیم.

اگر موهاتون تا کمر هست کل زنگ رو استفاده کنید. ولی اگر تا پایین گردن هست نصف هر کدام کافی میباشد.

اندازه رنگ به حجم مو و  قد مو بستگی دارد. 

 

how-to-paint-hair-without-dyeing

به اندازه 10 سانت یا نصف  واریاسیون  کوچک را استفاده میکنیم.

how-to-paint-hair-without-dyeing

از اکسیدان 9% ضد قرمزی مارال استفاده میکنیم.

اگر از این اکسیدان استفاده کنید قرمزی مو گرفته میشود.

 

گام 2 - مراحل رنگ کردن مو

how-to-paint-hair-without-dyeing

مراحل رنگ کردن مو

رنگ رو بر روی هر دوتا پایه مو میگذاریم.

 نکته: برای رنگ کردن مو حتما از دستکش استفاده کنید. 

 نکته:اگر رنگ را روی موی طبیعی اسفاده میشود از 2سانت مانده به ریشه شروع به رنگ کردن بکنید. چون رو ریشه رنگ زود تر باز میشه و باعث دو رنگی شدن مو میشه.