گام 1 - در ست کردن گل رز ربانی، ابریشمی و ساتنی

انتخاب پارچه مورد نظر

پارچه ی مورد نظر و رنگ مورد علاقه ی خود را انتخاب نمایید. رنگهای قرمز و صورتی، رنگهای معمول برای گل رز هستند، اما می توانید از رنگهای زرد، سفید و سیاه برای گل رز زیبای خود استفاده کنید.

برش ربان

نواری به طول 20 سانتی متر برش دهید. طول برش داده شده اختیاری است. اما اگر اندازه ی طول کوتاهتر باشد، کار با آن سخت تر است و اگر بلندتر از حد معمول باشد، برای درست کردن گل رز اضافه خواهد آمد. قبل از بریدن ربان می توانید گل رز خود را درست کرده و در انتها ربان را برش دهید.

 

تا کردن ربان

تقریبا ربان را از نیمه، همانند فیلم آموزشی تا کنید.

تا کردن ربان

تا کردن روبان را همانند فیلم آموزشی ادامه دهید. بطوری که سمت راست روبان را روی قسمت تا شده دوباره تا کنید.

تا کردن دوباره ربان

دوباره طرف دیگر روبان را روی قبلی تا کنید و این کار را ادامه دهید.

اتمام مراحل

تا کردن مرحله به مرحله را آنقدر ادامه دهید تا ربان به انتها برسد و با کمک انگشت شست و اشاره ربان تا شده را رها کنید.. نگران باز شدن ربان نباشید جون آنها درهم تنیده شده اند.

تکمیل گل رز

یکی از دو طرف انتهای ربان را روی طرف دیگر تا کرده و با دست نگه داشته و طرف دیگر ربان را به آرامی بگشید تا ربان جمع شود و گل رز درست شود. اگر طول ربان زیاد باشد، ممکن است هنگام کشیدن، ربان جمع نشود و در هم گره بخورد.

گل رز آماده

پشت گل را با دست نگه داشته و دو طرف ربان را باهم گره بزنید و اضافه ی ربان را قیچی کنید.

گل رز زیبای شما آماده هست. 🙂