گام 1 - ترکیب مواد دکلره

مراحل ترکیب مواد دکلره

برای درست کردن مواد دکلره از پودر دکلره سفید استفاده میکنیم.

شما میتونید نسبت به حجم موهاتون پودر بریزید.

ما از 3 پیمانه پودر دکلره استفاده میکنیم.

از اکسیدان 9 درصد استفاده میکنیم.

 

 بعد از اینکه اکسیدان رو ریختیم مواد رو باهم بخوبی ترکیب میکنیم.

گام 2 - طرز دکلره کردن

مراحل دکلره کردن مو

یک مقدار از موهارو بر میداریم و به سمت پایین شونه میکنیم.

به صورت زیگزاگی موهارو بر میداریم.

گام 3 - طرز رنگساژ مو

مراحل رنگساژ کردن مو

برای رنگساژ  مو  از رنگ 7.852 ابریشمی استفاده میکنیم.