گام 1 - ایجاد فضای آرام

قبل از هر چیز شما به یک قفس مناسب طوطی نیاز دارید.

در روز های اول طوطی بیتابی خواهد کرد و غذا نخواهد خورد و حالت افسرده است.

در این دوران طوطی را تنها بگذارید تا به محیط عادت کند.

رام کردن طوطی

پس از چند روز بعد از غذا دادن در کنار اون بمانید تا شمارا نگاه کند.

با صدایی ملایم با او حرف بزنید و اگر توانستید نوازشش کنید.

زام کردن طوطی

هنگامی که طوطی شما اجازه نوازش را به شما داد یعنی نیمه اهلی شده.

میتوانید انرا از قفس بیرون اورده و غذای خوشمزه ای به او بدهید.

تمام راه های خروج از خانه را حتما ببندید و قبل از ان بال های طوطی را بچینید.

برای لذت بردن طوطی از محیط یک درختچه در کنار قفس اون بگذارید.

زمانی که بیرون است روی ان بنشیند و دنبال خروجی برای فرار نباشد.

زمانی که بیرون از قفس روی دست یا شانه شما نشست کاملا اهلی شده.