گام 1 - مراحل بستن زنجیر چرخ

مراحل بستن زنجیر چرخ

طریقه بستن زنجیر چرخ

ابتدا زنجیر را روی زمین بگذارید. میخ های زنجیر باید به سمت زمین باشد. بستن زنجیر چرخ  در سطح صاف انجام میگیرد. بعد از آن که زنجیر را پهن کردید، تایر خودرو را در روی آن به وسط زنجیر بیاورید.

مراحل بستن زنجیر چرخ

وصل دو طرف زنجیر

دو طرف زنجیر را از بیرون چرخ به یکدیگر وصل کنید.

مراحل بستن زنجیر چرخ

وصل کردن گیره های فشار دهنده زنجیر

گیره های فشار دهنده زنجیر که در دور آن قرار دارد را به همدیگر وصل کنید. از حلقه ی آن عبور دهید و در قسمت نگهدارنده آن حلقه ی بست را قرار دهید.

مراحل بستن زنجیر چرخ

شل نبودن زنجیر

در این مرحله بست ها را با چرخاندن، زنجیر را به دور تایر محکم کنید. این کار باعث میشود زنجیر شل نباشد.

مراحل بستن زنجیر چرخ

بررسی خارهای زنجیر

زنجیر را بررسی کنید تا خارهای آن به سمت زمین باشد. اگر به سمت لاستیک باشد اشتباه است و باید باز کرده و عکس آن را ببندید.

 

بست های زنجیر

در این جا به آچار مخصوص نیاز دارید. تا بتوانید بست های که در زنجیر چرخ هستند و با چرخاندن آنها ،زنجیر چرخ را به لاستیک محکم کنید. آچار را در قسمت بیضی شکل بگذارید.حلقه ی از زنجیر را در جهت منحنی بست بچرخانید (این حلقه از زنجیر در سوراخ بست ثابت می باشد). دقت داشته باشید زمانی که زنجیر را جدا می کنید، این بست ها را به وضعیت اولیه خودشان بازگردانید.

اگر سوالی درمورد زنجیر چرخ دارید، درقسمت نظرات مطرح بفرمایید.