گام 1 - آماده شدن برای رانندگی

آماده شدن برای رانندگی

آماده شدن برای رانندگی

در ماشین بنشینید. قفل وسیله نقلیه را با دکمه تلنگر یا کلید باز کرده و در صندلی راننده بنشینید

آماده شدن برای رانندگی

تنظیم ماشین

تنظیم ماشین برای نیاز های شما. تنظیم صندلی خود در هر جهت که می توانید به راحتی کنترل لازم را پیدا کنید و به خوبی از پنجره ها ببینید.

بنابراین شما میتوانید به وضوح پشت و دو طرف خودرو را ببینید.

نقاط کور ماشین را قبل از اینکه شما شروع  به رانندگی کنید، شناسایی کنید تا بتوانید آنها را قبل از هر گونه تغییر یا چرخش تغییر دهید.

 

آماده شدن برای رانندگی

کنترل ها را شناسایی کنید.

لازم است پدال های شتاب دهنده و ترمز را پیدا کنید،

فرمان ماشین، اهرم انتخابگر دنده، کنترل نور، ضد آب و شیشه پاک کن شیشه جلو اتومبیل شما ضروری است.

 پدال ترمز و شتاب دهنده در قسمت پایین قرار دارند، پدال ترمز در سمت چپ است، شتاب دهنذه در سمت راست قرار دارد.

فرمان چرخ بزرگ در مرکز کنسول راننده است. چرخش خودرو را به سمت چپ و راست بچرخانید.

واقع در ستون فرمان (معمولا در سمت چپ) یک اهرم کوچک است که دارای موقعیت استراحت و دو موقعیت قفل بالا و پایین است.

این سیگنال نوشتاری است.

اغلب در سمت چپ فرمان نصب شده به کنسول و یا یک دستگیره در یکی از اهرم ها در ستون فرمان کنترل است که چراغ ها ی جلو و عقب را روشن می کند.

اهرم چرخ دنده معمولآ در یکی از دو مکان قرار میگیرد :

آن را به سمت راست ستون فرمان یا در فاصله بین صندلی های راننده و مسافر نصب شده است.

این یک نمایشگر نشانگر های دنده ای است که معمولا با حروف “P” ، “D” ، “N” ، “R” و چند عدد مشخص می شود.

در اهرم های تغییر فرمان ستون ، این صفحه نمایش معمولا درپانل دستگاه ، در زیر سرعت سنج واقع شده است.

آماده شدن برای رانندگی

کمربند ایمنی خود را ببندید. اطمینان حاصل کنید که همیشه  شما و هر مسافر در وسیله نقلیه کمربند ایمنی خود را بسته است.

گام 2 - استفاده از وسیله نقلیه در "Drive"

استفاده از وسیله نقلیه در

ماشین را روشن کنید.

ای راست خود را روی دال ترمز قرار دهید و آن را پایین بیاورید.

سپس کلید را بچرخانید و به عقب برردانید تا خودرو روشن شود.

گام 3 - چرخ دنده های جابجایی عملیاتی

چرخ دنده های جابجایی عملیاتی

سفر در معکوس.

اگر مجبور باشید به عقب برگردید.

قبل از تغییر چرخ دنده ها در حالت معکوس، اطمینان حاصل کنید که وسیله نقلیه کاملا متوقف شده است.

چرخ دنده را برای انتخاب مشخص شده با “R” بچرخانید و برای هر گونه مانع احتمالی اطراف ، اطراف خود را بررسی کنید.

به آرامی پا ی خود را از ترمز بردارید و آن را روی شتاب دهنده قرار دهید.

 هنگام چرخش در عقب، ماشین شما به همان جهت چرخانده میشود.

شما فقط به عقب برگشته اید ، بنابراین پایان ماشین در آن جهت ، به جای جلو حرکت خواهد کرد.