گام 1 - مراحل کشیدن نقاشی 3بعدی

یک دست خودرا روی برگه گذاشته و با دست دیگر دور آن را با دقت خط بکشید.

با رسم خط های موازی در اطراف دست کشیده به کمک ماژیک و ایجاد خط های منحنی

یا کمانی در روی طرح دست رسم شده کار را دنبال کنید.

اگر رسم خط های موازی و کمانی را تا پایان کار و با دقت و ظرافت انجام دهید.

کار زیباتر خواهد شد.

how-to-draw-a-3d-drawing

از ماژیک های رنگی دیگر هم برای رنگ آمیزی و رسم خطوط استفاده کنید.

به همین راحتی میشه نقاشی 3بعدی کشید.

اگر سوالی در این مورد دارید در قسمت نظرات مطرح فرمایید.