گام 1 - طرز درست کردن کوکوپیت

 

how-to-create-a-cocopeat how-to-create-a-cocopeat

نارگیل درسته تهیه کنید.

 پوشالهای روی نارگیل رو با دست جدا کنید.

بعد پوشال هارا با ساطور خورد کنید.

how-to-create-a-cocopeat

درون آسیاب ریخته کمی آسیاب کنید.

بعد با دست پوشال های درشت را کناز بگذارید.

how-to-create-a-cocopeat

روی خاک  بدست آمده آب اسپری کنید.

how-to-create-a-cocopeat

بعد ار خیس شدن انرا هم بزنید.

how-to-create-a-cocopeat

این کوکوپیت بدست امده را داخل آبکش بریزید تا خشک شود.

برای زمانیکه میخواهید بذر یا دانه ای را سبز کنید از آن استفاده کنید.

 یک خاک غنی و کامل برای رویاندن دانه ها که به آسانی در دسترس میباشد.