گام 1 - طرز ترکیب رنگ

برای این کار از رنگ 99.11 یخی کریستالی  دنی

و 99.32  شامپاینی استفاده میکنیم.

همینطوراز واریاسیون نقره ای استفاده میکنیم.

از هرکدام از رنگ ها نصفش رو داخل کاسه میریزیم.

و 10 سانت از واریاسیون نقره ای میریزیم.

 

برای اینکه میخواهیم موهامون روشنتر بشه از اکسیدان 9 درصد استفاده میکنیم.

نسبت اکسیدان به رنگ باید یک رنگ مو میریزیم 1/5 برابر اکسیدان بریزید.

چون اینجا نصف نصف رنگ ریختیم  از دوتا اکسیدان استفاده میکنیم.

مواد رو به خوبی باهم ترکیب میکنیم.

 

 

گام 2 - طرز رنگ کردن مو

پشت گردن پشت گوش ها و پیشانی رو وازلین میزنیم تا پوست ملتهب نشه و رنگ نگیره.