گام 1 - بدست آوردن قدرت هش دستگاه های ماینر

سایت whattomine

با مراجعه به وب سایت Whattomine شما می توانید علاوه بر محاسبه میزان سود و درآمد خود، قدرت هش دستگاه های خود را در استخراج هر کدام از کوین ها مشاهده کنید.