گام 1 - خصوصیات رفتاری سگ و گربه

خصوصیات رفتاری سگ و گربه

گربه را در محل محدود و کوچک هم میتوان نگه داشت و مانند سگ نیازمند فضای بزرگ نیست.

گربه به توجه زیاد نیاز ندارد و یک حیوان مستقل است اگر میخواهید گاهی بازی کنید گربه انتخاب بهتری است.

اگر زمان زیادی را خارج از خانه باشید گربه میتواند تا امد شما خودش را سرگرم کند.

اگر محیط ساکت و آرامی دوست دارید و به دور از شیطتنت های زیاد گربه پرشین مناسب شماست.

درست است گربه ها مانند سگ ها اجتماعی نیستند ولی نباید بیش از حد هم انهارا تنها گذاشت. 

سگ ها نژادهای مختلفی دارند اما اکثرا پر انرژی و بازیگوش هستند.

اگر میخواهید سگ نگهدارید باید زمان بیشتری را برای حیوان بگذارید چون سگ ها مستقل نیستند.

سگ ها به شدت وابسته میشوند و باید برای بازی و توجه بهشان وقت زیادی بگذارید تا افسرده نشوند.

سگ شما اگر از نژاد پر انرژی مانند هاسکی باشد حتما باید روزانه دوساعت بیرون از خانه سگ را برای تفریح ببرید.

سگها بسیار وفادار و دوست خوبی برای افراده پر انرژی میتوانند باشند.

 

اگر سوالی در موردنگهداری سگ و گربه دارید، در قسمت نظرات مطرح بفرمایید.