گام 1 - چگونگی گرفتن ناخن های گربه

برای شروع به یک ناخنگیر گربه نیاز دارید.

مدل های زیادی در دسترس می باشند. برای گربه ها ناخنگیر کوچک ترجیح داده می شود.

همچنین ایده خوبی است اگر داروی بند آور خون نیز داشته باشید.

این کار برای مواقعی می باشد که ناخن را خیلی کوتاه کرده اید و ناخن خونریزی کرده است.

هنگامی که تمامی وسایل را آماده کردید یک جای راحت هم پیدا کنید.

اگر گربه تان را به دست زدن به دست و پایش عادت بدهید تمام مراحل برای هردویتان آسان خواهد شد.

بعضی از گربه ها ممکن است نیاز به پیچیده شدن در حوله یا پتوی کوچک داشته باشند.

آسان ترین روش برای بیرون آوردن ناخن های گربه تان فشار دادن پنجه ها می باشد تا آن ها را برعکس بیرون آورد.

پایه های ناخن ها که کوییک نام دارد از رگ های خونی و عصبی تشکیل شده اند.

کوتاه کردن این قسمت ممکن است دردناک باشد و موجب خونریزی شود به همین دلیل ما از این نواحی پرهیز میکنیم.

به محض شناسایی محل صحیح کوتاهی ناخن، کار آسان می شود.

آن هایی که فقط ناخن گیر انسانی دارند باید آنرا کج کنند تا به شکل ناخن های گربه بخورد.

بعد از کوتاهی ناخن ها از یک سوهان کوچک برای صاف کردن گوشه ها استفاده کنید.

همیشه یادتان باشد که به گربه تان یک غذای کوچک پاداش دهید تا تجربه خوبی را به جا بگزارید