گام 1 - فیلم آموزشی ایجاد کیف پول Jaxx

این ویدیو برای اولین بار از سایت ویکی چجور منتشر شده است تا با استفاده از این فیلم با روش ایجاد و کار با کیف پول Jaxx آشنا شويد.