چگونه بشر آفریده شد؟

هانیه خان بابائی | ۱۲ آبان ۱۳۹۵ | چهارشنبه, 13:09 ب.ظ
خـداونـد تـوانـای دانـا ، کـائنـات را بـهـنجار آفریده و هستی ، از او پیدایی یافته است : آسـمـانـهـا پـا بـرجـای و هـر یک برجای خویش ...