ورود به سایت

ثبت نام در سایت

Registration confirmation will be e-mailed to you.

فراموشی رمز

10 − 9 =

بستن
بستن

زیر دسته های موجود

مطالب دسته : دسته بندی گ | ویکی چجور

تعبیر خواب گالش

تعبیر خواب گالش

دانشمند پاسخگو | ۳ دی ۱۳۹۸ | سه‌شنبه, 10:51 ق.ظ
تعبیر خواب گالش بر اساس تعبیر خواب منوچهر مطیعی (تهرانی) تعبیر خواب گالش گالش همان تعبیر کفش را دارد. یعنی زن و همسر است. با این تفاوت که گالش ...
تعبیر خواب گاراژ (ترمینال)

تعبیر خواب گاراژ (ترمینال)

دانشمند پاسخگو | ۳ دی ۱۳۹۸ | سه‌شنبه, 10:51 ق.ظ
تعبیر خواب گاراژ - ترمینال بر اساس تعبیر خواب منوچهر مطیعی (تهرانی) اینجا منظور از گاراژ (ترمینال) هست نه محل پارک اتومبیل شخصی در خانه. تعبیر دیدن گاراژ ...
تعبیر خواب گاری

تعبیر خواب گاری

دانشمند پاسخگو | ۳ دی ۱۳۹۸ | سه‌شنبه, 10:51 ق.ظ
تعبیر خواب گاری بر اساس تعبیر خواب منوچهر مطیعی (تهرانی) تعبیر خواب راندن گاری اگر در خواب ببینید گاری سوار شده اید و خودتان آن را می رانید، ...
تعبیر خواب گاو

تعبیر خواب گاو

دانشمند پاسخگو | ۳ دی ۱۳۹۸ | سه‌شنبه, 10:51 ق.ظ
تعبیر خواب گاو بر اساس تعبیر خواب منوچهر مطیعی (تهرانی) تعبیر خواب گاو حیوانات حلال گوشت برکت و رزق و روزی حلال هستند. گاو این امتیازات را بیشتر ...
تعبیر خواب گدا

تعبیر خواب گدا

دانشمند پاسخگو | ۳ دی ۱۳۹۸ | سه‌شنبه, 10:51 ق.ظ
تعبیر خواب گدا بر اساس تعبیر خواب منوچهر مطیعی (تهرانی) تعبیر خواب گدا و فقیری گدا در خواب درست عکس کسی است که مشاهده میکنیم. گدا در خواب ...
تعبیر خواب گچ

تعبیر خواب گچ

دانشمند پاسخگو | ۳ دی ۱۳۹۸ | سه‌شنبه, 10:51 ق.ظ
تعبیر خواب گچ بر اساس تعبیر خواب منوچهر مطیعی (تهرانی) تعبیر خواب گچ گچچه خشک باشد و چه تر و محلول، تعابیر زیر را دارد: گرفتاری دست و پاگیر ...
تعبیر خواب گرامافون

تعبیر خواب گرامافون

دانشمند پاسخگو | ۳ دی ۱۳۹۸ | سه‌شنبه, 10:51 ق.ظ
تعبیر دیدن گرامافون در خواب بر اساس تعبیر خواب منوچهر مطیعی (تهرانی) تعبیر خواب گرامافون گرامافون را که یک روز بسیار متداول و معروف بود، امروزه گرام می ...

بهترین علوم و دانش برای شما گردآوری میشه

آخرین های آیا میدانید

از همه جا براتون مطلب داریم لطفا کلیک کنید

مطالب برگزیده

موضوعات مهم سایت

مطالب محبوب