چگونه مربای فوجیا درست کنیم؟

دانشمند پاسخگو | ۱۷ مهر ۱۳۹۸ | چهارشنبه, 22:00 ب.ظ
آموزش مربای میوه ی فوجیا فوجی میوه ای کوچک و سبز رنگ و به اندازه ی گردو است که با نام های فیجوآ، فیجوا، فی‌جوآ، فی‌جوا و ...