چگونه عنکبوت تار میسازد؟

مسعود اکبری | ۱۴ آبان ۱۳۹۵ | جمعه, 09:10 ق.ظ
  عنکبوت ها حشره نیستند بلکه از رده ی عنکبوتیان به شمار می روند. حشرات شش پا دارند ولی عنکبوت ها دارای هشت پا هستند. باز ...