چگونه گوسفند را ذبح کنیم تا حلال باشد؟

مسعود اکبری | ۳ آبان ۱۳۹۵ | دوشنبه, 08:49 ق.ظ
طریقه ذبح گوسفند  جهت بریدن سر حیوان باید حلقوم، مِرى و دو شاهرگ را که در دو طرف حلقوم است، از پایین برآمدگى زیر گلو، به ...