چگونه به بچه گوزن شیر دهیم؟

حامد نمازی | ۱ مهر ۱۳۹۸ | دوشنبه, 18:00 ب.ظ
اگر بر حسب تصادف، در جنگل با بچه گوزنی روبرو شدید که سالم است، به احتمال قوی مادرش در نزدیکی است؛ مگر اینکه مطمئن باشید اتفاقی ...