چگونه جوجه ها را رنگ کنیم؟

مسعود اکبری | ۱۶ آبان ۱۳۹۵ | یکشنبه, 17:04 ب.ظ
در ابتدای مقاله به شما میگویم که این عمل به شدت برای تخم خطر دارد و اگر تجربه و مهارت کافی در جوجه کشی و ...