چگونه در زمستان بعد از دوش خود را گرم نگه داریم؟

پورنصیر | ۲۴ بهمن ۱۳۹۸ | پنج‌شنبه, 08:00 ق.ظ
هیچ چیزی یک دوش گرم و داغ را مثل سرما خوردگی خراب نمی کند. در هوای سرد وقتی از زیر دوش در میای  احساس سردی و ...