چگونه تشخیص بدهیم که دمای بیرون برای بازی خوب و امن است؟

سمانه عابدی | ۳ آذر ۱۳۹۸ | یکشنبه, 14:00 ب.ظ
آموزش تشخیص هوای بیرون برای بازی هوای گرم و سرد اوقات خوبی برای بازی در فضای باز برای بچه ها است. از ساختن آدم برفی و اسلحه ...