ورود به سایت

ثبت نام در سایت

Registration confirmation will be e-mailed to you.

فراموشی رمز

دو + هشت =

بستن
بستن
Author-Name
سعید بازبان

سعید بازبان

23 مطلب

مطالب ارسال شده

چگونه از ایجاد وقفه و پراکنده کاری بپرهیزیم؟؟؟ قسمت دوم

سعید بازبان 2017/01/04
روانشناسی 522 پسند
354 بازدید بدون دیدگاه

چگونه از ایجاد وقفه و پراکنده کاری بپرهیزیم؟؟؟ قسمت اول

سعید بازبان 2017/01/04
روانشناسی 522 پسند
474 بازدید بدون دیدگاه

چگونه چارچوب وقت خود را کنترل کنیم؟؟؟ قسمت دوم

سعید بازبان 2017/01/04
روانشناسی 522 پسند
363 بازدید بدون دیدگاه

چگونه چارچوب وقت خود را کنترل کنیم؟؟؟ قسمت اول

سعید بازبان 2017/01/04
روانشناسی 522 پسند
385 بازدید بدون دیدگاه

چگونه با برنامه ریزی اوقات شخصی خود، موفق زندگی کنیم؟؟؟

سعید بازبان 2017/01/04
روانشناسی 522 پسند
551 بازدید بدون دیدگاه

چگونه برای یه هفته خود برنامه ریزی کنیم؟؟؟

سعید بازبان 2017/01/04
روانشناسی 522 پسند
755 بازدید بدون دیدگاه

چگونه با اهمیت بخشیدن به نظم و ترتیب، موفق زندگی کنیم؟؟؟

سعید بازبان 2017/01/04
روانشناسی 522 پسند
658 بازدید بدون دیدگاه

چگونه با اولویت بندی فعالیت های خود در زندگی موفق شویم؟؟؟

سعید بازبان 2017/01/04
روانشناسی 522 پسند
499 بازدید 1 دیدگاه