ورود به سایت

ثبت نام در سایت

Registration confirmation will be e-mailed to you.

فراموشی رمز

17 − 11 =

بستن
بستن
Author-Name
مرضیه عدالت خواه

مرضیه عدالت خواه

29 مطلب

مطالب ارسال شده

چگونه سیالادنیت ناشی از رادیاسیون رخ میدهد؟

مرضیه عدالت خواه ۱۳۹۶/۱۲/۰۹
حلق و گوش 522 پسند
494 بازدید بدون دیدگاه

چگونه سیست آدنولنفوما (تومور وارتین) ایجاد میگردد

مرضیه عدالت خواه ۱۳۹۶/۱۲/۰۶
حلق و گوش 522 پسند
820 بازدید بدون دیدگاه

چگونه بیماری کاتاراکت ایجاد می شود؟

مرضیه عدالت خواه ۱۳۹۶/۱۲/۰۶
چشم 522 پسند
380 بازدید 2 دیدگاه

چگونه توکسوکاریازیس چشمی ایجاد می شود؟

مرضیه عدالت خواه ۱۳۹۶/۱۲/۰۴
چشم 522 پسند
412 بازدید بدون دیدگاه

چگونه سیالادنیت میواپی تلیال (سندرم شوگرن) ایجاد می گردد؟

مرضیه عدالت خواه ۱۳۹۶/۱۲/۰۳
حلق و گوش 522 پسند
462 بازدید بدون دیدگاه

چگونه بیماری ملانوم ایجاد می شود

مرضیه عدالت خواه ۱۳۹۶/۱۱/۲۵
چشم 522 پسند
334 بازدید بدون دیدگاه

چگونه گلوکوم مادرزادی ایجاد می شود؟

مرضیه عدالت خواه ۱۳۹۶/۱۱/۲۲
چشم 522 پسند
310 بازدید بدون دیدگاه

چگونه بیماری اپی اسکلریت رخ می دهد؟

مرضیه عدالت خواه ۱۳۹۶/۱۱/۲۱
چشم 522 پسند
1,643 بازدید بدون دیدگاه