گام 1 - مشکلات موتورخودرو

مشکلات موتورخودرو

گاهی لرزش خودرو از موتور خودرو هست و به چگونگه بودن این لرزش ها اشاره میکنیم:

لرزش و تکان خوردن در هنگام رانندگی با سرعت زیاد.

وقتی با سرعتی یکسان حرکت میکنید ماشین لحظه به لحظه تکان میخورد.

ماشین کمی خوب کار میکند بعد از مدتی گاه گاه به لرزش در میاید.

 

گام 2 - شمع و وایر

شمع و وایر

در برخی از موارد لرزش موتور خودرو میتواند از شمع خودرو باشد و در غیر اینصورت میتواند مورد از وایر خودرو باشد.زمانی که کله شمع را دوده بگیرد عمل جرقه زنی آن کم میشود و باید آن را تمیز یا تعویض کرد تا به خوبی کار کند و اگر مشکلی در وایر ها رخ دهد باید آن را عوض کنیم چون وایر کار انتقال الکتریسیته را بر عهده دارد و ایرادی در آن باعث لرزش موتور میشود.

گام 3 - مشکلات اکسل(محورچرخ خودرو)

مشکلات اکسل(محورچرخ خودرو)

وسایل نقلیه دارای قسمتهای چرخشی و رفت و برگشتی زیادی هستند  که برای درست کارکردن باید در مکان خود قرار گیرد.خمیدگی وآسیب دراکسل خودرو باعث ایجاد تکانهایی درخودرو میشود و با افزایش سرعت خودرو این مشکل هم بیشتر میشود. مشکل اصلی در این بخش مربوط به بررسی محورچرخها میشود زیرا این محور بخشی ازقدرت موتور خودرو را به چرخها منتقل میکند و علت لرزش موتورخودرو ایجاد این مشکل است.

گام 4 - مشکل ترمز خودرو

مشکل ترمز خودرو

وقتی که ترمز میکنید خودرو میلرزد اولین حدث در این مورد این است که احتمال دارد دیسک یا روتر خودرو تاب برداشته یا خم شده است.دسیک وقتی دچار تغییر میشود که دچار پارگی یا ساییدگی شود و اگر خودتان با روش تعویض آن اشنا نیستید باید آن را نزدیک متخصص ببرید تا او مشکل را برسی و برطرف کند.

گام 5 - ایراد داشتن تایرخودرو

ایراد داشتن تایرخودرو

یکی از دلیل هایی که میتواند باعث لرزش خودرو شود تایر است و میتواند اصلی ترین منبع لرزش نیز باشد و سعی بکنید از تایر های استاندارد استفاده کنید و توصیه میشود هر 6 ماه یکبار لاستیک هایتان را بالانس کنید تا هم عمر بدنه و جلو بندی و هم لاستیک هایتان را بالا ببرید.