گام 1 - اعتماد به نفس

اعتماد به نفس

شما نباید به دیگران تکیه کنید تا از شما مراقبت کنند. اعتماد به نفس کلید استقلال است.

گام 2 - داشتن اهداف

داشتن اهداف

انتخاب هایی برای زندگی خود داشته باشید و از وقت خود برای شکل دهی به اهدافتون استفاده کنید. انتخاب های شما بقیه زندگی شما را تعیین می کند بسیاری از مردم راه خود را گم کرده اند و در جهت اشتباه هستند.با غرق شدن آدم ها در تعصب کاری نداشته باشید.

 

گام 3 - متوقف نکردن رویاها

متوقف نکردن رویاها

توقف کردن رویا ها مثل انداختن ماهی در مخزن بزرگ است، این ماهی  فقط در طول روز بدون خواسته ای در دایره ای (مخزن) شنا می کند.

گام 4 - تحمل سختی

تحمل سختی

حرکت. خود را در جهت درست قرار دهید و شروع به حرکت در این راه کنید حتی اگر این راه مسیره سختی باشد. رسیدن هدف شما ممکن است مستلزم کار سخت باشد.

گام 5 - کمک گرفتن

کمک گرفتن

اگر راه خود را از گم کرده اید، به دنبال کمک از دیگران برای پیدا کردن مسیرتون باشید ، و مجدد تلاش کنید.