گام 1 - اکسپو 2015 میلان

اکسپو 2015 میلان

بازدیدکنندگان ایتالیایی و خارجی وقتی به غرفه ی ایران میرسند با احساس عمیقی از ورود به فضای آمیخته به تاریخ ،آیین ، مذهب ، اندیشه و…زمانی می ایستدند و با نگاه کردن به اطراف خود را برای روبرو شدن با چنین فضایی پرمحتوا آماده میکنند.

آنها به خوبی میدانستند که نمادهایی از تفکر ،پایداری ،زیبایی و تفکر را خواهند دید.و غرفه ای را مشاهده خواهند کرد که روح کشوری بزرگ در آن جریان دارد.

جناب آقای مهندس محمدرضا نعمت زاده ، مقام عالی وزارت صنعت و معدن و تجارت با حساسیتی که نسبت به برپایی غرفه دولت جمهوری اسلامی ایران در عالی ترین سطح ممکن داشتند ، در چند روز اول برگزاری نمایشگاه ،مراسم افتتاح غرفه و مراسم روز ملی ایران با حضور خود در نمایشگاه و غرفه ی ایران ،مایه ی درلگرمی مدیران و کارشناسان و کارکنان شدند و خبرنگاران خارجی با شناختن ایشان یک یک اجازه ی مصاحبه میگرفتند و سوالاتشان را مطرح میکردند.

جناب وزیر قبل از افتتاح نمایشگاه جهانی میلان پیامی به شرح زیر را برای کشور های شرکت کننده در نمایشگاه ارسال کردند؛

صلح و دوستی ،همواره سر لوحه ی تمام فعالیت های ایرانیان است