گام 2 - اطلاعات مورد نیاز برای بازاریابی کالا و ورود به بازارهای جدید

اطلاعات مورد نیاز برای بازاریابی کالا و ورود به بازارهای جدید

1- شرایط و مقررات قانونی بازار جدید – تعرفه های گمرکی و سهمیه های وارداتی در کشور مورد نظر – مالیاتهای داخلی – محدودیت های ارزی – قوانین بهداشتی و ایمنی و استانداردهای کشور مورد نظر مقررات صادرات و واردات – کشش بازار

اطلاعات مورد نیاز برای بازاریابی کالا و ورود به بازارهای جدید

2- کیفیت مطلوب مورد نظر مقدار مصرف سالیانه مناطق جغرافیایی مصرف کننده در کشور مورد نظر – میزان واردات – قیمت های مختلف وارداتی – مناطق خرید (کشورهای مختلف) – روند کاهش یا افزایش – میزان موجودی محصول موردنظر در بازارهای منطقه – صنایع مطمئن برای ترجمه و چاپ نشریه در داخل و خارج از کشور مورد نظر و مقایسه هزینه ها، فواید و معایب آنها – تولیدات

اطلاعات مورد نیاز برای بازاریابی کالا و ورود به بازارهای جدید

3- حجم تولیدات داخلی و روند رشد آنها – مارکهای مختلف داخلی و خارجی مورد علاقه مردم – اسامی تولیدکنندگان و نقاط ضعف و قوت آنها – قیمت های تولیدات داخلی – مشخصات مطلوب  برای کالاهای مورد نظر – میزبان ارجحیت رنگ و مشخصات ظاهری – بسته بند های مناسب ترابری – بسته بندی های مناسب مصارف شخصی و خانوادگی – رنگ و طرح و مشخصات بسته بندی های مورد پسند مردم – قوانین و مقررات کشور مورد نظر، درباره مشخصات و رنگ و طرح بسته بندی ترابری 

اطلاعات مورد نیاز برای بازاریابی کالا و ورود به بازارهای جدید

4-وسایل نقلیه با صرفه و مناسب برای حمل کالا – هزینه ترابری – هزینه های گمرکی در مبدا و مقصد – کانالهای فروش و تحقیق

اطلاعات مورد نیاز برای بازاریابی کالا و ورود به بازارهای جدید

5- کانالهای موجود و معرفی در کشورهای موردنظر – سایر کانالهای قابل اعتماد – بررسی فایده ها و معایب کانالهای مختلف – برآورد طول مدت فروش نهایی – زمان مورد تقاضای مشتریان برای تسلیم کالا 

اطلاعات مورد نیاز برای بازاریابی کالا و ورود به بازارهای جدید

6- بررسی انواع و روشهای تبلیغ و آگهی – تبلیغات مناسب منطقه ای با در نظر گرفتن فرهنگ حاکم بر جامعه – برآورد هزینه های تبلیغاتی و انتشاراتی