گام 1 - انواع استخدام در کانادا

انواع استخدام در کانادا

کار دائم یا Permanent Employment:
مرسوم ترین نوع قرارداد کاری در کاناداست.در این قراردادها حقوق پایه base salary ،مزایای پزشکی health benefits و پاداش ها bonuses مشخص است.در این قراردادها کسری های فیش حقوقی مانند حق بیمه،بازنشستگی و حق عضویت در اتحادیه ها نیز مشخص می شود.
 

انواع استخدام در کانادا

کار قراردادی یا پروژه ای Contract/Freelance Employment :
این نوع قرارداد فقط قرار دریافت مبلغ مشخصی از پول در قبال انجام یک کار مشخص در یک بازه ی زمانی مشخص است و اغلب هیچ بیمه و مزایای اضافی در این قرارداد وجود ندارد.فیش حقوقی این مشاغل اغلب کسری ندارند (مانند حق بیمه یا بازنشستگی ).

انواع استخدام در کانادا

کار پاره وقت یا Part-time Employment:
در کانادا مشاغلی وجود دارند که روزهای کاری آنها آخر هفته ها و یا نیمی از روز برای مثال فقط بعدالظهرهاست.اغلب این مشاغل کارهای خدماتی هستند مانند فروشندگی یا کار در رستورانها.حقوق اغلب مشاغل پاره وقت حداقل دستمزد ساعتی است.
 

انواع استخدام در کانادا

کارهای تابستانی یا summer jobs:
 نوعی اشتغال است که مورد علاقه ی دانشجویان می باشد.اشتغال تابستانی علاوه بر ایجاد درآمد باعث کسب تجربه ی کاری در دوران دانشجویی این دانشجویان می شود.بیشتر مراکز غیر انتفاعی و دولتی که درآمدزایی کمی دارند از نیروهای دانشجو تحت عنوان کارهای تابستانی استفاده می نمایند.

انواع استخدام در کانادا

کارآموزی یا internships:
کار در شرکت هایی که زمینه ی کاری مرتبط دارد با درآمد کم یا بدون دریافت حقوق کارآموزی نامیده می شود.کارآموزی ها اغلب کوتاه مدت هستند.ورود به کارآموزی های شرکت های بزرگ می تواند مشکل باشد اما اعتبار بسیار خوبی به  رزومه ی کاری افراد می افزاید.