گام 1 - برای پاک کردن پوشه Windows.old مراحل زیر را دنبال کنید:

 

بر روی درایو ویندوز راست کلیک کرده و گزینه Properties را انتخاب کنید.

 

a2

 

 

 

در زبانه General بر روی دکمه Disk Cleanup کلیک کنید.

 

a3

 

 

 

سپس در مرحله بعدی بر روی دکمه Clean up system files کلیک کنید. اگر پیغام UAC را مشاهده کردید بر روی Yes کلیک کنید.

 

a4

 

 

در مرحله آخر تیک گزینه (Previous Windows installation(s را بزنید و بر روی OK کلیک کنید تا پوشه Windows.old پاک شود.

 

a5