گام 1 - گام

وارد My computer شوید.

از منوی tools گزینه folder options را انتخاب کنید.

در برگه view و در کادر باز شده در عنوان Advanced settings در آخرین گزینه عنوان Use simple file sharing را انتخاب کرده وسپس ok را کلیک کنید.

و برای بار دیگر که گزینه Sharing and security را انتخاب می نمایید.