گام 1 - نحوه ارزیابی شرکت در نمایشگاه

نحوه ارزیابی شرکت در نمایشگاه

برای این کار، می بایست برای هر یک از پرسش های زیر، جواب قانع کننده ای داشته باشید

 • آیا شرکت در این نمایشگاه، برای شما منافعی را در بر دارد؟ (چه منافعی)؟
 • آیا شرکت در این مایشگاه برای کالای شما مناسب است؟
 • آیا هدفهای شما از شرکت در این نمایشگاه،تحقق خواهد یافت؟
 • آیا بازار منطقه برای محصولات شما، اهمیت دارد؟
 • آیا به صورت تدریجی یا دائمی خواهید توانست با تولیدات خود، پاسخگوی تقاضای کالا باشید؟
 • آیا محصولات شما در سطح استانداردهای بازار می باشد؟
 • مشکلات شما در رابطه با بازار چیست؟
 • آیا شرکت در یک نمایشگاه بازرگانی، مهمترین راه برای حل مشکلات شما است؟
 • هدف اصلی شما از شرکت در این نمایشگاه چیست؟
 • آیا این بهترین نمایشگاهی است که در آن شرکت می کنید؟
 • به نمایش گذاشتن کالاهایتان به شیوه ای موثر، برای شما چه هزینه هایی را در پی خواهد داشت؟
 • آیا نتایج حاصل از شرکت در این نمایشگاه، ارزش این هزینه ها را خواهد داشت؟
 • پس از اتمام نمایشگاه، برای توسعه این بازار (از لحاظ سرمایه گذاری) تا چه حد آمادگی وجود دارد؟

گام 2 - علت های شکست شما در نمایشگاه

علت شکست یا عدم موفقیت احتمالی شما در یک نمایشگاه، می تواند عوامل زیر باشد:

 

 

     – عدم شناخت بازار منطقه 

     – نداشتن هدف های روشن و مشخص

     – عدم شناخت و انتخاب نمایشگاه برای هدف های خود

     – ضعف ارتباطات در دوران نمایشگاه 

     – عدم توانایی در به ثمر رساندن کوشش های خود (طی برگزاری نمایشگاه)