گام 1 -

 

هر دستور پارامتر هایی را میگیرد که این پارامتر ها به دو دسته تقسیم می شود:

 • پارامتر اجباری – مثلا برای دستور ping حتما باید آی پی جایی که پینگ میکنیم را با یک فاصله یعد از نوشتند ping بنویسیم.
 • پارامتر های اختیاری – این پارامتر ها وجودشان الزامی نیست و شما در صورت نیاز خودتان میتوانید از آن ها استفاده کنید.
 • پارامتر های اختیاری آپشن- این پارامتر ها هم اختیاری هستند ولی اگر بخواهیم از آنها استفاده کنیم نمیتوانیم هرچه که خواستیم را تایپ کنیم ! یک سری حروف از پیش تعیین شده که ما باید از آن ها استفاده کنیم.

مثال:

                                   [XCOPY source destination [options
                              XCOPY C:utilsMyFile.txt D:BackupCopyFile.txt
                                   XCOPY C:utils* D:Backuputils /s /i

مطابق خط اول که فرمت کلی دستور xcopy است باید عمل کنیم!

 • اولین قسمت برای آدرس دهی مبدا است.
 • دومین قسمت برای آدرس دهید مبدا است.
 • و سومین قسمت اختیاری است.

در خط دوم فقط از هر دو پارامتر اجباری استفاده کردیم . اما در خط سوم از پارامتر های اختیاری /i و /s هم استفاده کردیم!

 

اما سوالی که اینجا است این پارامتر ها رو از کجا بفهمیم! اصلا از کجا بفهمیم کدام اختیاری است و کدام اجباری ! و اگر اختیاری آپشن بود مقادیرش را از کجا بفهمیم؟! از کجا فهمیدیم /s /i بگزاریم؟!

 

می توانید از سایت های اینترنتی کمک بگیرید مثلا سایت ss64.com که برای دستور xcopy  توضیحاتی که در این لینک آمده است را داده است.

اما راه دیگری که بدون نیاز به اینترنت هم باشد وجود دارد!

تمامی دستوراتی که در cmd است یک پارامتر اختیاری آپشن دارد! که عموما /? و یا -help است.

مثال:

                                              ?/ xcopy 
                                                یا
                                              ?/ ping 

اگر این دستورات را در cmd اجرا کنید تمامی توضیحات مربوط به این دستور را مشاهده خواهید کرد.

 

آموزش دستورات مهم و ضروری cmd  # را در این پست بخوانید.