گام 1 - روش اول گربه

روش اول گربه

تجهیزات خود را آماده نمایید:

  • چسب
  • ماژیک
  • قیچی
  • کاغذ رنگی
  • چشم ها ی عروسکی

زیر دست خود برای آنکه میزکارتان تمیز بماند یک روزنامه باطله قرار دهید

بر روی کاغذ تصویر یک گربه رسم کرده و آن را ببرید.

از ماژیک های رنگی برای رنگ آمیزی استفاده نمایید.

روش اول گربه

طرح گربه کاغذی به اتمام رسید.

گام 2 - روش دوم گربه کاغذی

روش دوم گربه کاغذی

با یک کاغذ مربع شکل کار خود را شروع می کنیم.

کاغذ را مانند فیلم از وسط تا می کنیم.

مجددا مانند فیلم، کاغذ را از گوشه ها تا می کنیم.

برای گوشه دیگر نیز این کار را تکرار نمایید.

گوشه وسط را مانند فیلم به بالا تا نمایید.

حال طرح ساخته شده را برگردانید و با ماژیک روی آن را نقاشی نمایید.

روش دوم گربه کاغذی

خسته نباشید طرح گربه کاغذی به روش دوم تمام شد.