گام 1 - مراحل ترسیم

مراحل ترسیم

یک بیضی کوچک رسم می کنیم این به عنوان سر کلید به کار می رود و باید به صورت یک شکل لوبیا مانند و سر بسته و شیب دار باشد،هم چنین در هر جهتی که می خواهیم ترسیم کلید را گسترش می دهیم.

مراحل ترسیم

یک مستطیل دراز و نازک از وسط شکل بیضی می کشیم،تصویر شما باید شبیه به یک چکش سرگرد باشد.

مراحل ترسیم

یک مستطیل در پایان مستطیل قبلی رسم می کنیم همان طور که در مثال نشان داده شده است می توانیم آن را به صورت مربع کامل بکشیم و یا آن را طولانی و باریک تر کرده و به صورت مستطیل رسم کنیم.

مراحل ترسیم

در این مرحله تصورات خود را می توانیم پیاده سازی کنیم ولی برای آموزش صحیح و استاندارد یک نگاه کلی به تصویر می کنیم. فقط در چند بخش برش مستطیل را به طور دقیق انجام می دهیم و بعد از این کار یک بیضی کوچک داخل بیضی بزرگ کشیده و دو بیضی کوچک و باریک تر در امتداد طول کلید رسم می کنیم.

مراحل ترسیم

خطوط دور نقاشی را با مداد پر رنگ می کنیم و خطوط اضافی آن را پاک می کنیم و هر گونه طراحی و جزئیاتی که دوست داریم را به بخش های مختلف کلید اضافه می کنیم.

مراحل ترسیم

نقاشی خود را با استفاده از رنگ های خاکستری متمایل به زرد و یا برنزه،نقره ای،طلایی به طور چشم نواز و سلیقه ای رنگ آمیزی می کنیم.