گام 1 - مشخص کردن جایگاه شغلی افراد

مشخص کردن جایگاه شغلی افراد

وقتی که نقش خود را در درون سازمان بدانید ، این به شما کمک خواهد کرد که سردرگم نباشید و سوء تفاهم پیش نیاید و میزان قدرت و اقتدار شما مشخص شود .

شما ممکن است یک کتابخانه را در خانه مدیریت کرده باشید ، اما برادرتان در حسابداری خبره باشد و از شما انتطار دارد که شما او را به عنوان ناظر در بخش فروش قرار دهید .

مشخص کردن جایگاه شغلی افراد

وظایف شغلی را برای همه کارمندان شرح دهید . کسب و کار فامیلی از کارهای کوچک شروع شده و بعد پیشرفت می کند ، بنابراین کمتر نیاز به نوشتن رسمی شرح شغلی برای یک فرد می باشد ، اما جزئيات شغل را برای کارمندان شرح دهید چون شما به طور روزانه از آنها انتظار دارید .

گام 2 - کسب مهارتهای لازم :

کسب مهارتهای لازم :

شما باید حتما آموزشهای لازم را کسب نمایید . باید یاد بگیرید که چگونه مدیریت کنید .

برای مثال کار با نرم افزارهای تخصصی را یاد بگیرید . برای این کار باید در کلاسها و سمینارها برای تقویت مهارتهای خود ثبت نام نمایید .

گام 3 - کنترل میزان درگیری ها :

کنترل میزان درگیری ها :

میزان درگیری ها را کنترل کنید . ممکن است هیچکدام از اعضای خانواده در شرکت در هیچ موردی به توافق نرسند و این اغلب برای طوفان مغزی اعضای خانواده بهتر است .

اعضای خانواده در صورت تمایل باید دیدگاههای خود را مطرح کنند و در عین حال اجازه ندهید که اختلافات رشد نمایند و حالت بن بست و خفقان بوجود آید .

مهارت های حل اختلاف را در خود تقویت کنید . با دقت به نطرات اعضای خانواده گوش دهید .

گفتگوی آشکارا در مورد موانع فرایندهای کاری برای کاهش اثرات منفی درگیری در شرکت خانوادگی کمک می کند .

گام 4 - تعیین محدوده ارتباطی :

تعیین محدوده ارتباطی :

شما در خانه و در روابط خانوادگی گفتگوی نرم و صمیمی و بدون محدودیت با اعضای خانواده دارید اما این در محل کار ممکن نیست و باید کنترل شده و دارای محدودیتهایی باشد .

اگر شما دارای ارتباطات پویای بوده و قادر به کنترل آن نیستید ، در این صورت یک فرد سوم و غیر کارمند که از خانواده شما نیست ، به عنوان یک مشاور خارجی باید میزان ارتباطات شما را تنظیم نماید .

گام 5 - سنجیدن میزان رضایت مندی :

سنجیدن میزان رضایت مندی :

میزان رضایت خودتان را از کار بسنجید . کار با خانواده یک تجربه دلپذیر برای شما می باشد ، که باعث می شود شما از کارتان لذت برده و به آن عشق بورزید و در نتیجه آن شما به رفاه مالی خانواده کمک کرده اید .

اگر به دلیل درگیریهای خانوادگی کسب و کار خانوادگی مانع رشد شما می شود ، به دنبال کسب و کار دیگری باشید .