گام 1 - نحوه ایجاد پاورپوینت

نحوه ایجاد پاورپوینت

نحوه ایجاد پاورپوینت

در ویندوز 7 مسیر اجرای برنامه: ابتدا از منوی Start از گروه All Programs از قسمت Microsoft office گزینه Microsoft PowerPoint را کلیک میکنیم.

در ویندوز 10 مسیر اجرای برنامه: در  قسمت Start به نسبت حروف در قسمت P  است یا هم می توان سرچ کرد.

صفحه ای باز می شود Blank Presentation را کلیک میکنیم.

نحوه ایجاد پاورپوینت

صفحه فوق ظاهر می شود که از قسمت Home از گروه Slides گزینه New Slide برای درج اسلاید جدید می باشد.

که در زیر مجموعه آن، انواع طرح اسلاید است که به سلیقه تان بستگی دارد کدوم را انتخاب کنید.
 
نحوه ایجاد پاورپوینت

بعد در اسلاید ظاهر شده در قسمت Click to add title عنوان مطلب را می نویسیم.

و در قسمت Click to add subtitle متون را می نویسیم.

گام 2 - نحوه ذخیره و نمایش اسلاید

نحوه ذخیره و نمایش اسلاید

نحوه ذخیره و نمایش اسلاید

برای ذخیره  پاور پوینت از قسمت File گزینه Save As  و مسیر سندمان را مشخص و دکمه Save را کلیک میکنیم.