گام 1 - مسدود کردن سایت در ویندوز

مسدود کردن سایت در ویندوز

فایل HOST ویندوز را باز کنید.

در ویندوز 7، ویستا و XP باید در مسیر زیر باشد (یا درایو ای که ویندوز نصب شده است):

 C: WINDOWS SYSTEM32 DRIVERS ETC

مسدود کردن سایت در ویندوز

در این مسیر فایلی با نام host را با notepad باز کنید.

مسدود کردن سایت در ویندوز

کد زیر را به پایین فایل اضافه کنید:

 127.0.0.1  localhost

مسدود کردن سایت در ویندوز

هر وب سایتی را که می خواهید مسدود کنید باید برای هر کدام، یک خط جدید از کد اضافه کنید:

   آدرس وب سایتی که بلاک خواهد شد (برای مثال مرحله بعدی را ببینید).  127.0.0.1 

مسدود کردن سایت در ویندوز

به عنوان مثال:

127.0.0.1 facebook.com

مسدود کردن سایت در ویندوز

فایل را ذخیره کنید.

File-> Save-> Yes Overwrite

مسدود کردن سایت در ویندوز

سیستم خود را ریستارت کنید.

مسدود کردن سایت در ویندوز

تست کنید. مرورگر وب خود را به وب سایت مسدود شده هدایت کنید تا مطمئن شوید بلاک موفقیت آمیز بوده است.