گام 1 - معرفی شغل راننده مترو

 معرفی شغل راننده مترو

راننده مترو، قطار مترو را روی ریل ها حرکت داده و مسافران را مطابق جداول زمانی مشخص بین ایستگاه ها جابجا می کند. راننده مترو باید با قوانین ریلی آشنا بوده و مدیریت زمان داشته باشد. همچنین باید روابط عمومی خوبی داشته و به مسافران احترام بگذارد. او باید قدرت شنوایی و بینایی خوبی داشته و از تمرکز و دقت بالایی برخوردار باشد.
 
 راننده مترو به طور متوسط روزانه 7 ساعت قطار را می راند. البته معمولا بین هر سه مسیری که می رود، یک استراحت دارد.

گام 2 - وظایف راننده مترو

وظایف راننده مترو

بررسی تجهیزات و بخش های قطار مترو در شروع شیفت کاری

رانندگی و کنترل سرعت قطار مترو

سوار و پیاده کردن مسافران در ایستگاه ها

توجه و دنبال کردن علامت ها و نشانه ها

ارتباط داشتن مستمر با اتاق کنترل

صحبت کردن و اطلاع رسانی به مسافران در صورت لزوم

نوشتن گزارش در خصوص اتفاقاتی که در طول شیفت کاری رخ داده است.

گام 3 - دانش و مهارت مورد نیاز

دانش و مهارت مورد نیاز

مهارت خوب رانندگی و آگاهی از قوانین ریلی

قدرت مشاهده خوب و داشتن هوشیاری بالا

سرعت عمل بالا

دانستن ریاضیات در حد پایه

مدیریت زمان

آگاهی از مسائل ایمنی و بهداشتی

توجه به مشکلات مسافران و خدمات رسانی مناسب به آنها

تمرکز و دقت بالا

توان مدیریت بحران و حفظ آرامش در صورت بروز حادثه

آشنایی با زبان انگلیسی

گام 4 - فرصت های شغلی و بازارکار راننده مترو

فرصت های شغلی و بازارکار راننده مترو

راننده مترو در شرکت های مترو مشغول به کار بوده و با کسب تجربه بیشتر به پست های بالاتر مدیریتی و نظارتی دست یابد.

گام 5 - میزان درآمد راننده مترو

میزان درآمد راننده مترو

اطلاعات و آمار دقیق و مشخصی از میزان درآمد رانندگان مترو در کشور در دسترس نمی باشد.