گام 1 - ابزار و وسایل موردنیاز

ابزار وسایل موردنیاز
اره     چوب روی میز (یک تکه یا دو تکه)
دریل و مته    چهار تکه چوب برای پایه ها
مایل زن دریل (اختیاری) چهار تکه چوب برای زیر سطح میز 
میخ کوب (اختیاری) پیچ و میخ
سنباده     چسب
متر     پرکننده چوب
مداد    رنگ یا لاک چوب

گام 2 - اندازه گیری و تهیه چوب

اندازه گیری و تهیه چوب

برای رسم طرح میز شما به کاغذ و مداد و خط کش نیاز دارید. ابتدا طرح کلی میز دلخواه خود رسم کنید.نگران خطوط ابتدایی و کج خود نباشید. این میز میتواند یک میز ناهارخوری یا میز کوچک کنار تخت باشد و اندازه گیری های میزها هم متفاوت خواهد بود.

گام 3 - آماده سازی سطح میز و پایه های میز

آماده سازی سطح میز و پایه های میز

ابتدا از ساخت سطح میز شروع می کنیم : برای اینکار ۲ روش وجود دارد:
۱- از یک قالب استفاده کنید، استفاده از یک قالب هزینه ی کم تری نسبت به یک ورق دارد.
همانند شکل شما باید شیار ها را در لبه ی قالب خود ایجاد کنید.
۲- استفاده از یک ورقه ی نازک چوبی که برای این کار شما نیاز به چوب سخت خواهید داشت.

گام 4 - نصب پایه های میز

نصب پایه های میز

پایه ها را به میز وصل کنید. برای این کار میز را به صورت بر عکس روی زمین قرار دهید.

گام 5 - تکمیل نهایی میز

تکمیل نهایی میز

میز را بر گردانید به طوری که پایه ها روی زمین قرار گیرد و مطئمن شوید که میز کاملا ثابت است. این کار را روی سطح صاف و بدون شیب انجام دهید.