گام 1 - لذت از ساحل دريا در يك مرخصي

لذت از ساحل دريا در يك مرخصي

وب سایت های خوب محلی پیدا کنید.

  • هر شهر بندری یک وبسایت شهر یا شهرک دارد، که معمولا توسط شورای محلی یا اداره گردشگری شهر اداره می شود. وبسایت هایی که توسط هیئت گردشگری اداه می شوند که اکثرا بروز هستند و شامل تقویم رویدادهای آتی (آینده) هستند.
  • وبسایت های رسمی شهر و شهرک همیشه نقطه آغاز خوبی برای تحقیق مکان های مورد علاقه بوده و اغلب برای اطلاعات بیشتر درباره مکان های خاص، لینک هایی به سایت های خارجی خواهند داشت.
لذت از ساحل دريا در يك مرخصي

 تقویم رویدادهای شهر را مطالعه کنید.

  • بررسی کنید ببینید آیا رویدادهای فرهنگی یا سرگرمی وجود دارند که مصادف با تاریخ های بازدید شما باشند. رویدادهای خاص را نسبت به جاذبه هایی که هر زمان می توانید ببینید، اولویت دهید.
لذت از ساحل دريا در يك مرخصي

لیستی از اماکن برگزاری مراسم ها که دوست دارید ببینید، گردآوری کنید.

لذت از ساحل دريا در يك مرخصي

از وبسایت شهر استفاده کنید تا نقشه ای از آن ناحیه و مسیری بین جاذبه هایی که می خواهید بازدید کنید، بیابید.

لذت از ساحل دريا در يك مرخصي

برای زمان خوردن و استراحت کردن برنامه ریزی کنید.

لذت از ساحل دريا در يك مرخصي

 یادداشت ها را مقایسه کنید.

  • منابع خود و همقطاران خود را ترکیب کنید تا بفهمید کجا را قرار است ببینید و آیا می توانید در گروه های کوچک، از جاذبه ها بازدید کنید.
  • ممکن است همراهان شما در این مرخصی ساحلی، در یک مکان خوب، مسیر داخلی برای بازدید داشته باشند یا دوستانی داشته باشند که می توانند مناظری کمی خارج از مسیر پیموده شده را به شما نشان دهند.